Mijn jongeren gaan voor GOUD!!!

Speerpunten

Doelstelling: Sportief en Gezond

De basis wordt gelegd bij kinderen, jongeren en ouders. Zij krijgen een mogelijkheid om te leren hoe ze zich sportief kunnen ontwikkelen. Belangrijke randvoorwaarden zijn dat zij vertrouwd raken met sport en bewegen.

Speerpunten

 Jonge kinderen in de leeftijd acht tot en met twaalf en ouders ondersteunen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun beweging- of sporttalenten.
Verhogen van sportparticipatie onder de jonge kinderen in de leeftijd acht tot en met twaalf en ouders.
Jonge kinderen in de leeftijd acht tot en met twaalf krijgen een overzichtelijke, sportieve en professionele leeromgeving aangeboden.

Sociaal belang

Het project zorgt voor interactie, het opbouwen van een sociaal netwerk en tegelijkertijd voor contact met andere jonge kinderen in de leeftijd acht tot en met twaalf/ouders/professionals buiten hun directe kring. Ook is het zo dat elke vorm van sport zijn verplichtingen en verantwoordelijkheden kent. 

De jonge kinderen in de leeftijd acht tot en met twaalf krijgen te maken met voorbeeldgedrag, groepsdynamiek, regels en discipline. Het dwingt hen als het ware tot het nakomen van afspraken met zichzelf maar ook naar anderen. Dit heeft positieve gevolgen voor verdere ontwikkeling in de toekomst. Denk aan bijvoorbeeld werkverplichtingen. Kortom al deze bovengenoemde zaken dragen bij aan de sociale ontwikkeling en het zelfvertrouwen van jonge kinderen in de leeftijd acht tot en met twaalf.

Maatschappelijk belang

Naast persoonlijke groei verbetert sport en voeding de conditie, wat het lichaam fit maakt en de geest lenig. De jonge kinderen zullen zich hierdoor veel beter voelen dan voorheen. Maar ook de weerbaarheid van deze kwetsbare jonge kinderen wordt hiermee bevordert. Onder de jeugd en jongeren zijn overgewicht en obesitas een groeiend probleem.

Tot slot zie je ook in de praktijk dat pesten ook steeds vaker voorkomt. Uit een aantal interviews met jongeren is gebleken dat een “stevigere” kind zich vaker worden buitengesloten voelt omdat zij als anders worden bestempeld. Stichting Dare2dream wil dit tegengaan. Sport, voeding en voorlichting vormen veelal effectieve remedies en het zal het pesten ook tegengaan. Sporten na school wordt mogelijk gemaakt door actief (basis)scholen te benaderen maar ook anderen partijen. Hier komen we later in dit verslag op terug. (samenwerkingspartners)

DOE MEE en ga voor GOUD

Nieuwsbrief aanmelden

Wil jij ook het laatste nieuws als eerste lezen over de Stichting WeDare2Dream meld je dan nu snel aan.

ONZE JONGEREN GAAN VOOR GOUD!